Hvisk SLIM Hair Clip 057 StripesHvisk SLIM Hair Clip 057 Stripes
On sale

SLIM Stripes

€4
€8
Hvisk SLIM Hair Clip 064 Purple MultiHvisk SLIM Hair Clip 064 Purple Multi
On sale
Hvisk BOLT Hair Clip 035 White / BlueHvisk BOLT Hair Clip 035 White / Blue
On sale

BOLT White / Blue

€6
€12
Hvisk BOLT Hair Clip 057 StripesHvisk BOLT Hair Clip 057 Stripes
On sale

BOLT Stripes

€6
€12
Hvisk BOLT Hair Clip 064 Purple MultiHvisk BOLT Hair Clip 064 Purple Multi
On sale

BOLT Purple Multi

€6
€12
Hvisk WILD LION Hair Clip 014 BlueHvisk WILD LION Hair Clip 014 Blue
On sale

WILD LION Blue

€6
€12
Hvisk WILD LION Hair Clip 035 White / BlueHvisk WILD LION Hair Clip 035 White / Blue
On sale
Hvisk WILD LION Hair Clip 057 StripesHvisk WILD LION Hair Clip 057 Stripes
On sale

WILD LION Stripes

€6
€12
Hvisk WILD LION Hair Clip 063 Forest MultiHvisk WILD LION Hair Clip 063 Forest Multi
On sale
Hvisk WILD LION Hair Clip 064 Purple MultiHvisk WILD LION Hair Clip 064 Purple Multi
On sale
Hvisk PARROT Hair Clip 014 BlueHvisk PARROT Hair Clip 014 Blue
On sale

PARROT Blue

€6
€12
Hvisk PARROT Hair Clip 035 White / BlueHvisk PARROT Hair Clip 035 White / Blue
On sale